Děti se k internetu bez vašeho vědomí nedostanou.

Předejděte rizikům zcela volného přístupu k internetu v době vaší nepřítomnosti

Zámek můžete ovládat odkudkoli z internetu

provoz v ceně internetu: 0 Kč/měsíc
zřízení v ceně internetu: 0 Kč

Při aktivním rodičovském zámku je provoz linky omezen na straně poskytovatele připojení. Internetové připojení lze využít pouze pro vstup na servisní stránky, kde je možné zámek deaktivovat.

Rodičovský zámek omezuje přístup k internetu ze všech zařízení domácí sítě, odpadá tak starost s pracným a často neúčinným nastavováním omezení pro jednotlivá zařízení.

Službu aktivujete a deaktivujete přes servisní stránky.

Přístup na servisní stránky získáte  při zřízení služby internetového připojení.

Službu je možné aktivovat i na stávajících internetových linkách Freepoint. Neznáte-li své přístupové údaje, mohou vám být zaslány na mail, který vedeme jako mail zákazníka, nebo je sdělí dohledové a kontaktní centrum telefonicky na číslo, které je evidováno jako kontaktní u dané linky.

Při aktivním rodičovském zámku je z domácí sítě přerušeno připojení k internetu s výjimkou provozu potřebného pro VoIP telefonii. Zákazník, který kromě internetového připojení využívá i službu pevná linka, se tedy nemusí obávat, že zapnutím rodičovského zámku odpojí i telefonní přístroj.

Aby byl rodičovský zámek opravdu účinný, je třeba zabránit odcizení jeho klíče, kterým jsou přístupové údaje na servisní stránky. Heslo není vhodné ukládat do prohlížeče ani na jiná dostupná místa.

V případě ztráty hesla můžete kontaktovat dohledové a kontaktní centrum, které údaje sdělí. Podmínkou je úspěšná autorizace a jednoznačná identifikace zákazníka, který o heslo žádá.

Rodičovský zámek je služba bezplatná.

potřebujete poradit?

infolinka zdarma tel: 800 888 949